I sitt inlägg avseende Hillary Clintons ‘förlust’ i President valskampanjen emot Obama, dristar sig SVD:s P J Anders Linder till att kalla West Virginia och Kentucky för ‘måttligt sofistikerade delstater’. Det känns rätt så märkligt när man läser sådana kommentarer från svenska journalister men det är mer vanligt än vad man skulle kunna tro. Kanske uppmärksammar jag sådant mer nu när jag bor i USA än vad jag gjorde när jag bodde i Sverige.

Jag tror att svenskar skulle uppleva det som ganska kränkande om en amerikansk journalist kommenterade det svenska valet och kallade delar av Sverige, exempelvis Norrland eller Värmland för ‘måttligt sofistikerade’ delar av Sverige.

Tänk vad tydligt saker framträder när man ser det i ett annat ljus.

Advertisements