Det är lite ironiskt att jag medvetet valde ett jobb på en statlig myndighet för att det innebär mindre (om ens ingen) övertid, mindre stress, mindre (om ens ingen) chans att bli avskedad, mindre press av alla sorter jämfört med ett företag i den privata sektorn i USA. Nu har jag sedan ett tag insett att den myndighet som jag arbetar för (Högsta Domstolen i Arkansas), verkar vara det enda undantaget för allt vad jag nämnde tidigare. Kraven på oss är minst lika höga som i den privata sektorn och arbetsbelastningen är mycket högre än på andra statliga myndigheter. Det kan min fru och flera kollegor som har erfarenhet från andra myndigheter intyga.

Jag trivs dock fortfarande fantastiskt bra med detta jobbet. Jag tror att startegiskt sett så är det nog första gången i mitt långa arbetsliv som jag ser att min arbete bidrager till något verkligt konkret och GOTT för mina medmänniskor och inte endast ökar på aktievärdet i ekonomidrivande bolag. Man kan tro att implementerande av ett IT-system i domstolarna i denna otroligt (för en svensk) decentraliserade delstat: inte har så mycket med rättsäkerhet att göra men det är precis vad som är faktum.

När vi centraliserar systemstödet för de 150 distriksdomstolarna och de 30 kretsdomstolarna så ökas insikten om vad som pågår i dessa maktdecentraliserade samhällen som finns runt omkring i Arkansas. Jag har tyckt det varit väldigt trevligt att se att även små samhällen har en fullständig infrastruktur med allt från polis, brandkår, skola, domstol osv trots att samhället i de flesta fall har mindre än 10.000 invånare. Men jag har också sett baksidan av hur detta kan utnyttjas om det inte övervakas från centralt håll och det är där som vårt projekt nästan indirekt kommer in och påverkar just dessa frågor.

Jag vet sedan långt tillbaka att IT-implementering är mycket mer än att tillhandahålla en ny systemlösning. Det innebär också förändringar av manuella rutiner och processer och även som det visat sig i vårt fall väldigt mycket lokalpolitik och rättssäkerhet i förlängningen.

Advertisements