Som jag nämnde i fg inlägg så påbörjade jag  förra våren  RCIA. RCIA står för “Rite of Christian initiation of Adults” och är ett program inom Katolska kyrkan som erbjuds de som vill bli medlemmar i Katolska kyrkan eller också till de som endast vill lära sig mer om den Katolska kyrkan. Det finns inget krav på att man skall binda sig till något genom att deltaga i programmet men nu i slutet efter åtta månader så börjar vi närma oss de ceremonier eller riter som verkligen syftar till att ta upp medlemmar i den Katolska kyrkan.

Det är ett ganska omfattande program eftersom det spänner över hela tio månader där man möts en gång per vecka och inför varje möte har information att läsa som sedan behandlas under mötet. Vi har träffats varje onsdags kväll sedan i Augusti, mellan Juni och Augusti så möttes vi endast varannan onsdag. Utan tvekan så kan jag säga att jag har sett fram emot mötena på onsdagskvällarna eftersom det alltid har varit väldigt intressanta ämnen som har behandlats och alla som har talat har gjort ett utmärkt jobb att berätta om alla ämnen som varit veckans teman och svara på frågor.

Även många som redan är Katoliker deltager i programmet och många av dessa gör så också flera gånger. Min svärfar t.ex som är en s.k “cradle Catholic”, dvs någon som föds in i den Katolska tron; har deltagit fyra gånger och i den grupp som jag började i så är vi 35 icke Katoliker och ungefär 45 Katoliker. Så skall man då behöva studera i nästan ett helt år för att bli Katolik kanske någon frågar sig? Detta med en lång introduktion för blivande Katoliker är något som har existerat nästan sedan denna religions födelse även om det inte hette RCIA från början.

Katolska kyrkan har en väldigt rik tradition och det finns många riter inom kyrkan. Mycket av detta är precis detsamma som i den Lutherska Svenska kyrkan, eller var åtminstone detsamma innan den Svenska kyrkan började moderniseras drastiskt de senaste åren. Många Svenskar kanske inte riktigt känner till att den Svenska kyrkan historiskt sett tog en annan riktning än andra Lutherska kyrkor under och efter reformationen. Man kan säga att reformationen kom av sig lite i Sverige pga Johan III, hans son Sigismund (den enda Katolska Svenska kungen efter reformationen) och Drottning Kristina som var tvungen att abdikera som Drottning eftersom hon beslutade sig för att konvertera till Katolicismen.

44

Trots dessa likheter så har det ju historiskt sett varit stora motsättningar mellan Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan och från reformationen fram till för ungefär 150 år sedan så var det omöjligt för en Svensk att konvertera till den Katolska tron i Sverige, det var t.o.m under lång tid belagt med dödsstraff. Det är säkert en anledning till att de flesta i Sverige vet ganska lite om Katolcismen. Det är säkert många som tror sig veta mycket om Katolicismen eftersom man ser det debatteras ganska ofta i media etc där vissa frågor som Katolska kyrkan värnar just får stort utrymme eftersom det i dessa moderna tider inte stämmer överens med det allmänna samhällsklimatet.

Om jag ser till mig själv så kan jag nog ganska säkert säga att innan jag träffade min fru så kände jag ingen Katolik. De är inte så vanligt förekommande i Sverige eller var åtministone inte så när jag växte upp. Så min uppfattning om Katolicismen grundade sig på vad man lärde sig i skolan, vilket jag idag minns som något vinklat samt vad jag kunde läsa i media som förstås var ännu mer vinklat. Så när jag träffade min fru på nätet 1999 och hon berättade att hon var Katolik så fick jag en förutbestämd uppfattning som grundade sig just på detta, fördom och okunskap 🙂 När hon berättade att hon var Katolik så trodde jag på allvar att hon var en religiös extremist som jag aldrig skulle kunna prata någonting annat med än religion. Jag upptäckte väldigt snart hur snedvinklad min dåtida uppfattning var om Katoliker.

Min fru är en s.k “cradle Catholic”, dvs hon föddes in i tron eftersom hennes föräldrar är Katoliker. Sedan jag flyttade hit 2007 så har jag gått till Katolska kyrkan tillsammans med min fru men det tog hela fem år innan jag beslutade mig för att ta steget till att vilja bli medlem själv. Varför det tog så lång tid kan jag inte riktigt besvara, jag kom inte riktigt till skott skulle man kunna säga. Trots att fem år kan tyckas vara en lång tid att leva tillsammans med en Katolik innan man bestämmer sig för att konvertera så har jag i min klass många andra i samma situation. Den äldsta är en man på 70 år som varit gift med sin Katolska fru i nästan 50 år och först nu beslutat sig för att konvertera. Så allting är som vanligt; relativt.

En äkta "Cradle Catholic", min fru Karen

En äkta “Cradle Catholic”, min fru Karen

Jag tänkte fortsätta att skriva lite mer om skillnaderna mellan den Katolska tron och den Lutherska och vad jag sett som de största utmaningarna i denna process men det får bli senare.

Happy Valentines day alla och speciellt till min älskade hustru!!!

Advertisements