Jag såg nyligen en rapport som visade på att Arkansas är den femte mest religiösa staten i USA. Jag kan inte säga att jag är förvånad men om någon hade bett mig att gissa vilken plats Arkansas skulle hamna på så kunde det ha blivit allt mellan 1-25. Att min hemstat måste vara i det övre skiktet av religiösa delstater är ingen överraskning eftersom man brukar kalla sydstaterna för “bibel bältet”. Men det är svårt som Amerikan att få en känsla för sådant om man inte har bott i många olika stater under en längre tid. Det är ju inget som man kan direkt jämföra enkelt.

40

Att människor här är mer religiösa än i Sverige är dock väldigt lätt att konstatera. Om jag i Sverige skulle ha varit en frekvent kyrkobesökare och med det menar jag att man går varje söndag så tror jag att det skulle betraktas som konstigt, nästan med misstänksamhet. Sverige har verkligen blivit sekulärt väldigt fort ur historisk synvinkel. Med tanke på detta är det väldigt förvånande att 68.8% (Wikipedias artikel om Sverige avseende medlemsskap i Svenska kyrkan 2011) av landets befolkning fortfarande är medlemmar i Svenska kyrkan. Det är ju trots allt en betydande del som man betalar i skatt till Svenska kyrkan genom medlemsskapet och det måste anses dyrt om man endast besöker kyrkan på första Advent och Julen. Enligt Svenska kyrkans egen statistik så var antalet totala gudstjänstbesök under 2011 lika med 4 547 777. Med ett medlemsantal på 6 519 889 under samma år så betyder det att svensken gick i kyrkan 0.7 gånger per år. Antalet gudstjänstbesök i Svenska kyrkan har halverats från nio miljoner 1990 till drygt fyra och en halv miljon 2011.

Här i Arkansas är det snarare det motsatta. Alla förutsätter att man går i kyrkan varje vecka och många Protestantiska kyrkor går också i kyrkan på Onsdagar förutom Söndagarna. Snarare är frågan här; vilken kyrka som man går till. Här i sydstaterna är de flesta Baptister. Katoliker utgör endast en mindre del av Arkansas befolkning. Enligt Wikipedia så finns det nästan sju gånger så många Baptister i Arkansas som det finns Katoliker

Most religious states in the US

Advertisements