En “Rosary” eller radband som jag trodde det hette på svenska är något som varje Katolik förväntas ha i sin ägo, Den används som en hjälp för att hålla reda på hur många gånger man har bett bönerna i ordningen som utgör en meditativ Rosary bön. Nu sa jag att jag trodde att det hette ett “radband” på svenska men det är förmodligen ett generellt ord och svenska Wikipedia kallar det i stället för “Rosenkrans”.

En "Rosary" guide hämtad från svenska Wikipedia

En “Rosary” guide hämtad från svenska Wikipedia

Jag antar då att med “Rosenkrans” (tycker ordet låter lite konstigt) avses ett radband som används för att be de särskilda “Hail Mary”-böner som utgör majoriteten av bönerna i en “Rosary”, medan ordet “Radband” kan avse ett liknande redskap som används inom andra religioner för att räkna böner.

“Hail Mary” är den centrala bönen i “Rosary” som uplprepas tio gånger i rad i fem cykler. Varje cykel om tio “Hail Mary” avslutas med en “Glory be” och “Fatima”-bön och under varje cykel mediterar den som ber över olika av trons mysterier. Dessa mysterier avser särskilda händelser beskrivna i evangeliet och är olika beroende på vilken dag i veckan som det är. Innan man påbörjar den första cykeln gör man först korstecknet, säger “In the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, Amen”, fortsätter med den s.k “Apostles creed”, Fader vår, tre “Hail Mary”, “Glory be” och en “Fatima bön”, sedan är man i gång med cykeln av tio “Hail Mary”  som avlutas med “Glory be” och “Fatima bönen”.

En "Rosary" som vi RCIA deltagare fick förra året.

En “Rosary” som vi RCIA deltagare fick förra året.

Självklart finns det appar för Iphone som kan hålla reda på allt detta så att man inte ens behöver en “Rosary” med kulor. Vissa appar räknar bara bönerna medan andra som t.ex “Rosary guide” förutom att den håller reda på bönerna också listar texten till dem vilket är hjälpsamt för nybörjaren.

25

Advertisements