Det är onsdag och dags för ännu en föreläsning i RCIA programmet. Kvällens tema är Nattvarden eller “The Eucharist” som det står på programmet. Jag tror inte att någon annan kristen tro placerar Nattvarden så centralt och upphöjer den till sådan vikt som den Katolska tron även om den Lutherska läran är nära. Skillanden som man oftast hör när man jämför de båda kyrkornas tro på nattvarden är “transubstantiation” (Katolsk tro) och “consubstantiation” (Luthersk tro). Katoliken tror att brödet och vinet förvandlas till Kristi kropp och blod även om utseendet, smaken och lukten förblir densamma som innan förvandlingen. Lutheranen tror att Kristi kropp och blod samexisterar med brödet och vinet under nattvardsakten, dvs när nattvardsakten är över så blir det bröd och vin igen. Vissa andra Protestantiska trosläror betraktar Nattvarden helt som en symbolisk handling utan vare sig transubstantiation eller consubstantiation.

Nattvard

Eftersom den Katolska tron menar att brödet och vinet förvandlas och förblir Kristi kropp och blod även efter Nattvards akten är över så behandlas allt överblivet bröd och vin med vördnad. Brödet låses därför in in tabernaklet medan vinet konsumeras. Det finns några andra mindre skillnader också och jag hittade denna artikeln som jag tycker beskriver det på ett enkelt sätt.

Karen och jag har några frågor som vi tänkte ta upp ikväll under föresläsningen men jag får återkomma till det imorgon. Idag är det tre veckor sedan fastan inleddes och det är 24 dagar kvar till påskaftonen och den stora dagen.

24

Advertisements