Gårdagens föreläsning om Nattvarden ägde rum i kyrkan. Vanligtvis brukar vi mötas i en församlingslokal som används för utbildningar inom kyrkan men flera föreläsningar har ägt rum i kyrkan. Vår präst började med att anknyta till de delar i Gamla Testamentet som behandlar de förbund som Gud slöt med Judarna genom Moses och som bröts flera gånger. Han berättade om det Judiska firandet av “Passover”, det osyrade brödets högtid som firas till minnet av uttåget ur Egypten och fortsatte sedan med överbryggningen till vad som blev den Kristna trons nya förbund när Jesus förklarade till sina lärljungar att hans kropp och blod skulle ge dem evigt liv, inte endast när nattvarden instiftades på skärtorsdagsnatten utan även långt innan när flera av lärljungarna inte kunde acceptera hans ord som de tolkade som kannibalism och senare beslutade sig för att lämna honom.

Det är viktigt att den som avser bli Katolik accepterar tron på Nattvardens betydelse eftersom den är så central i den Katolska tron. Så viktigt är det att om man inte kan acceptera denna tron skall man inte fortsätta i sin konvertertering. Lite förvånande kan man tycka att detta tas upp så relativt sent men för den som tror att detta kan bli ett problem så kanske detta är den rätta tiden att tänka till om man är seriös i sin avsikt att konvertera.

Eucharist

Några frågade om skillnaden mellan den Katolska tron och den Protestantiska tron på Nattvarden. Jag tycker frågan är omöjlig att besvara eftersom det inte finns en Protestantisk tro på Nattvarden. Det är lika absurt som att kalla något för speciellt Europeiskt. Olika Protestantiska samfund tänker olika där Lutheraner är närmast den Katolska tron medan andra Protestantiska samfund endast betraktar Nattvarden med symbolik. En sak som jag har hört förut som nämndes igår avseende hur Katolska kyrkan ser på den Lutherska Nattvardstron är att den inte betraktas som giltig pga att den apostoliska ordningen bröts i och med reformationen. Även om Lutheranerna tror att det bröd och vin som används i Nattvarden är Kristi kropp och blod menar Katolska kyrkan att de Lutherska prästerna miste möjligheten att verkligen konsekrera brödet och vinet när deras band med den Katolska kyrkan bröts. Eftersom Katoliken tror att Påven är Petrus efterträdare, den Petrus som Jesus anförtrodde att bygga kyrkan på jorden, är det endast biskopar som har förordnats av Påven som kan förordna präster och om en präst är förordnad av en Biskop som inte är förordnad av Påven så är han ingen präst som kan konsekrera brödet och vinet i Nattvarden.

Eftersom Katoliken tror att brödet och vinet förvandlas till Jesu kropp och blod i Nattvarden, även om utseendet, smaken och lukten förblir densamma så brottades Karen med några frågor som kom upp förra veckan när vi upptäckte att vissa oblater var glutenfria. Karens fråga var att om brödet verkligen omvandlas till Kristus kropp så borde inte innehållet kunna störa en glutenallergiker undrade Karen. Men det kan det visst av samma anledning som att den som skulle dricka ett par liter Nattvardsvin skulle bli rejält full förklarade vår präst.

Brödet och vinet har fortfarande kvar sina jordiska egenskaper var förklaringen trots förvandligen till Kristi kropp och blod och det är i detta som den Kristne måste sätta sin tro eller “våga tro” som jag tror är den närmaste översättningen.

23

Advertisements