Det finns omkring 78 miljoner Katoliker i USA vilket gör Katolicismen till den största religionen i USA. Trots detta så är endast 25% av USAs befolkning Katoliker.  USA har den fjärde största befolkningen av Katoliker i världen efter Brasilien, Mexiko och Fillippinerna. USA har också den största andelen av engelsk språkiga Katoliker i världen.

Katolska provinser i USA

Katolska provinser i USA

Det finns 195 Katolska stift i USA. Stiften är organiserade efter städer liksom det är i Sverige. Dvs stiftet för hela Arkansas heter Little Rock, inte Arkansas motsvarande som det i Sverige heter Strängnäs stift och inte Södermanlands stift. Stiften i sin tur är organiserade i ärkestift som det finns många fler av än i Sverige. Little Rock tillhör ärkestiftet Oklahoma city sedan 1972, dessförinnan tillhörde stiftet ärkestiftet New Orleans. Antalet Katolska församlingar i USA är nästan 18000.

Katolicismen är inte en speciellt stor religion i Arkansas, endast ca 10% av befolkningen är Katoliker. Jämfört med delstater som Rhode Island (63%), Pennsylvania (53%) och Massachusetts (44%) så är det en mycket liten del av befolkningen som är Katoliker.

12

Advertisements