Sakramentalier är det svenska ordet för vad som jag först lärde känna som “sacramentals” under RCIA programmet. Med detta menas antingen handlingar, välsignelser eller objekt som har ett heligt värde. Vanliga exempel inom den Katolska kyrkan på sakramentalier som är objekt  är Radband, Krucifix, Vigvatten och Rökelse eller handlingar som korstecknet, genuflect (att gå ner på ett knä) eller att böja huvudet, t.ex under vissa rader i den Nicaenska trosbekännelsen eller innan man tar emot nattvarden.

Exempel på Sakramentalier

Exempel på Sakramentalier

Det finns många andra exempel på sakramentalier som man kanske inte alltid förknippar med den Katolska kyrkan som användandet av levande ljus, adventsljusstake och julkrubba. Just levande ljus tycker jag kändes lite märkligt att det räknas som en “Katolsk” sakramentalier men jag lärde genom en annan RCIA deltagare som gick i min klass att i hans f.d kyrka (han var Presbyterian) så var levande ljus otänkbart inom kyrkorummet eftersom det var ansett som “Katolskt”. En sak som de flesta kanske inte tänker på som räknas som sakramentalier är vigselringar.

Ett exempel på Katolsk Advenstljusstake. Den har tre lila ljus och ett rosa.

Ett exempel på Katolsk Advenstljusstake. Den har tre lila ljus och ett rosa.

Medan jag bodde i Sverige så hörde jag också att det inte alls var populärt bland alla präster i den Lutheranska kyrkan att vi har en tradition att tända ljus på gravarna på kyrkogården vid Alla Helgons afton och veckorna därefter. Det ansågs som ett Katolskt påfund men eftersom även Sverige en gång i tiden varit Katolskt så lever traditionen kvar och så är det väl med adventsljusstaken och julkrubban också.

9

Advertisements