Det finns ett antal Svenska helgon om man ser tillbaka i historien. Huruvida alla dessa skall betraktas som “Svenska” kanske kan vara tveksamt men eftersom man i dagens Sverige oftast inte vill begränsa svenskheten till de som fötts i landet så kvalificerar sig samtliga av dessa som “Svenskar”.

Sankt Ansgar kom till Sverige och Birka runt 830 och räknas därmed som den förste kristne missionären i Sverige. Det är dock tveksamt vilket inflytande hans mission hade på att göra Sverige kristet.

Sankt Sigfrid var näste missionär som kom till Sverige i början på 1000-talet. Han räknas som Smålands och Västergötlands apostel och som den förste biskopen av Växjö. Han räknas också som den som sände ut missionärerna Eskil, David och Botvid till Sverige.

Sankt Eskil som gett namn till staden Eskilstuna kom till Sverige i slutet på 1000-talet för att missionera. Vid denna tid hade den dåvarande kungen Inge den äldre tagit till sig kristendomen som sin religion. Men Inge blev störtad av Blot-Sven som återinförde den gamla hedniska tron och i ett försök att stoppa detta skall Eskil i Strängnäs ha blivit stenad på order av denne Blot-Sven. Eskils kropp skall ha tagits från Strängnäs till Eskilstuna där han begravdes och en kyrka byggdes till hans minne.

Så här trevlig kanska St Eskil såg ut

Så här trevlig kanske St Eskil såg ut

Sankt Botvid är tillsammans med Sankt Eskil Södermanlands skyddshelgon. Han skall ha verkat i Sverige i slutet på 1000-talet samtidigt med Eskil och David för att sprida kristendomen i Mälardalen. Sankt Botvids kvarlevor finns begravda i Botkyrka kyrka som han givit namn åt.

Sankt David av Munktorp skall ha byggt en kyrka där i Västmanland och räknas också som den förste biskopen av Västerås. Hans reliker skall ha tagits från Munktorp till Västerås domkyrka.

Sankta Birgitta är väl dock det mest kända av Svenska helgon. Som klostergrundare av Birgittiner orden och en av Europas skyddshelgon har hon nått hög status bland helgonen i norra Europa. Hon dog i Rom och kunde ha blivit begravd i Peterskyrkan men hennes kvarlevor togs på hennes önskan tillbaks till Sverige.

Sankta Birgitta staty i Vadstena klosterkyrkan från 1425

Sankta Birgitta staty i Vadstena klosterkyrkan från 1425

Mindre känd som helgon är Sankta Birgittas dotter Katarina av Vadstena som var den som såg till att Sankta Birgittas kropp kom tillbaks till Sverige från Rom. Hon skall också ha haft inflytande på moderns helgon förklaring och skall liksom sin mor haft himmelska uppenbarelser.

8

Advertisements