Imorgon är det Palmsöndagen som firas till minne av Jesus intåg i Jerusalem ridandes på en åsna. Det är också inledningen på den heliga veckan, Påskveckan som är den största Kristna högtiden under året. Varför dagen heter just “Palmsöndag”, refererar till att folket som mötte Jesus intåg i Jerusalem skall ha strött palmkvistar på vägen framför honom. I evangeliet så är det dock endast Johannnes som uttryckligen beskriver detta som just palmkvistar medan de övriga evangelisterna endast refererar till kvistar eller annat som läggs på vägen framför Jesus som ett vördnadstecken vilket var vanligt på denna tiden för någon som man ville visa respekt för.

JesusJerusalem

Inom den Katolska kyrkan så välsignar prästen palmkvistar med vigvatten och alla kyrkobesökare får om de vill ta med en av dessa välsignade palmkvistar hem. Eftersom dessa är välsignade räknas de som sakramentalier och man kan därför inte behandla dem hur som helst. Många förvarar dessa i hemmet på en särskild plats under året, t.ex genom att fästa dem bakom en spegel för att ge välgång under året. Karen brukade lägga dem högst upp på en möbel i sovrummet där de låg säkert utan att bli undanstädade eller förstörda under året.

Efter ett år kan man ta med sin palmkvist till kyrkan där den bränns och blir till den aska som ges ut i form av ett kors på pannan under Askonsdagen. Palmsöndagen inleder också den sista fasteveckan.

7

Advertisements