You are currently browsing the category archive for the ‘Life’ category.

It’s a cold morning in Arkansas. Feels good that each day starts and end with a cup of Arbonne detox tea while being on this diet. Day 3 today and I will spice up my daily shakes with some berries, something that I only do on days that I am off while doing the Arbonne detox. Since the diet is rather limited, I start to appreciate the small things that makes little high lights of the day.

Day 2 yesterday went well. Did not feel AS great as the first day because of some minor headaches but still no major issues.

Last time I did the Arbonne, I was surprised how easy it was for me even with such a limited diet.

These are some of the Arbonne Products that I use everyday

These are some of the Arbonne Products that I use everyday.  Digestion Plus, Protein shake powder, Fizz drinks, Fiber boost and Detox tea

No beer for the weekend while on Arbonne detox diet so a fruit smoothie is filling the purpose of weekend celebration

No beer for the weekend while on Arbonne detox diet so a fruit smoothie is filling the purpose of weekend celebration

Wild caught Tuna with salad and home made guacamole for dinner tonight.

Wild caught Tuna with salad and home made guacamole for dinner tonight.

Advertisements

I decided to start blogging about my Arbonne detox diet and at the same time change language on this blog from Swedish to English. Not that I have blogged for a long time but now I feel up to it again.

Here are some backlogged posts from Facebook

Tuesday 2015-02-17 (Mardi Gras):

Looking forward to start my Arbonne detox diet tomorrow, the first day of lent. It has been almost exactly 6 months since I did it last time.

Wednesday 2015-02-18 (Ash Wednesday)

2nd day of my Arbonne detox diet. Yesterday I felt great despite so many people saying that the first day is so hard.

This was the same in August 2014 when I tried Arbonne for the first time. I was one of the exceptions in the group that actually felt great on the first day.

Even if I have not followed a strict diet after the diet was over last time (excuses, excuses but it was very rough in September last year); I have kept a few take always from the diet 6 months ago.

I stopped drinking coffee habitually at work. I occasionally have a cup of real coffee during the weekends (not while I am on the detox though). I stopped completely with drinking diet drinks, have not lapsed on that one and I keep drinking lemon water throughout the day to help to alkalize my body against all acids.

Second day of Arbonne today and I feel great and energized. This time I plan on going on through the whole Lenten season instead of just the normal four weeks.

Wish me luck

Went to Mass at lunch at the Cathedral. It was packed

Went to Mass at lunch at the Cathedral. It was packed

Thursday 2015-02-19 (2nd day in Lent)

Tonight’s dinner on the Arbonne diet. Free range chicken with organic bell peppers, jalapeño and yellow onions. It was delicious.

Tonight's dinner on the Arbonne diet. Free range chicken with organic bell peppers, jalapeño and yellow onions

Tonight’s dinner on the Arbonne diet. Free range chicken with organic bell peppers, jalapeño and yellow onions

Served over Brown rice/Quinoa mix and with tri-bean blend and home made Guacamole

Served over Brown rice/Quinoa mix and with tri-bean blend and home made Guacamole

En central fråga inom den Katolska kyrkan är att livet betraktas som heligt och en gåva från Gud. Därför värnar också Katoliken om de liv som ännu är i utveckling som det ofödda barnet. Detta är en viktig fråga inom Kyrkan och Katoliker engagerar sig i olika former för att informera och ibland även protestera till politiker avseende den orätt som Katoliken anser begås mot det ofödda och värnlösa barnet. Med andra ord, kort och gott, Katoliken är emot abort.

Detta är en av de frågor, kanske den fråga som mest väcker debatt och oftast också ilska, kanske ibland också hat mot det Katolska kyrkan eftersom denna inställning är kontroversiell med de samhällsvärderingar som råder just nu. Nu är det inte enbart den Katolska kyrkan som är emot abort, många protestantiska kyrkor här i USA har samma inställning eller går i vissa fall ännu längre än den Katolska kyrkan eftersom människor från vissa andra kyrkor ibland har en tendens att bli extrema i sitt sätt att uttrycka sina åsikter.

Abort är en s.k dödlig synd (se definitionen på “dödlig synd” i början på detta inlägg) enligt den Katolska tron men även den kvinna som har begått abort kan bli förlåten i bikten om hon ärligt ångrar denna synd. Kyrkan vill dock ge kvinnor en möjlighet att vara mer informerade innan beslutet tas om abort. “Rätten till liv”  eller “Pro life” som det heter på engelska var en av de föreläsningar som vi har haft under RCIA. På den föreläsningen som vi hade förra året kom två kvinnor från en katolsk förening kallad “St Josephs helpers” som driver en organisation “Arkansas pregnancy resource center” (gå gärna till deras websida för att läsa mer). Denna organisation ligger mitt emot Arkansas enda abortklinik och de personer som arbetar inom organisationen vill ge de kvinnor som söker en abort all information som de behöver innan de fattar ett beslut i denna fråga.

Arkansas är en delstat med en tredjedel av Sveriges befolkning så det kanske låter konstigt att det endast finns en enda abortklinik i delstaten. Frågan om abort i Arkansas är inte lika kontroversiell som i andra delstater eller som i exempelvis Sverige. En majoritet av befolkningen är emot abort och motståndet har växt över tiden. Det har funnits fler abort kliniker i Arkansas men den enda som nu finns kvar är den som ligger mitt emot Arkansas Pregnancy Resource Center. Ett annat exempel på att abortmotståndet i Arkansas är större än i andra delstater eller i Europa är att Arkansas lagstiftare för två veckor sedan beslutade om en ny lag som förbjuder abort efter 20 veckor. Representanthuset och Senaten godkände lagförslaget men Guvernören la i förra veckan in sitt veto emot det nya lagförslaget. Denna veckan så blev dock Guvernörens veto förklarat ogiltigt av Senaten och detta lagförslag kommer nu att bli lag i Arkansas. Samtidigt så har lagstiftarna nu också lagt fram ett nytt lagförslag som även skulle förbjuda abort efter 12 veckor. Om detta lagförslag blir klubbat in till lag, så kommer Arkansas att ha lagar som är mer restriktiva avseende abort än andra delstater i USA. Jag ville ge denna bakgrund till att förklara varför frågan om abort in Arkansas inte är lika kontroversiell som i andra delstater eller i Europa, en majoritet av befolkningen är emot.

20veckor

Till RCIA föreläsningen förra året så berättade två kvinnor från Arkansas Pregnancy Recource Center (jag kommer att förkorta detta APRC nedan) om den verksamhet som de bedriver. En av dem var sjuksköterska och den andra var chefen för organisationen. Andra personer arbetar med att kontakta de kvinnor som kommer till abortkliniken, erbjuder dem att komma till lokalen som de arbetar i mitt emot abortkliniken och få professionella svar på sina frågor från sjuksköterskan. Den senare hade många berättelser att dela med sig av som alla visade på att så många kvinnor beslutar sig för abort utan att ha undersökt alternativen eller för att man inte har tillräcklig kunskap om att det faktiskt är ett barn som man avser att avsluta livet för. I flera fall visade det sig också att kvinnan inte alls ville begå abort men kände sig  tvingad av make, pojkvän eller föräldrar att fatta detta beslut. Eftersom sjuksköterskan får en chans att prata med kvinnan enskilt utan någon annan som kan utöva påtryckning på henne, vittnade sjuksköterskan om många kvinnor, nästan alla; som ändrade sitt beslut när de fick information och också löfte om fortsatt hjälp och stöd fråm APRC.

Det sorgliga är att nästan alla fall som APRC berättade om berodde på okunskap hos kvinnan om barnet och alternativen till abort eller pga att någon annan utövade påtryckning på kvinnan att begå abort. Nu tänker kanske läsare att vad APRC gör är också en form av påtryckning på kvinnan och bilder av demonstrerande abortmotståndare utanför abortklniker kanske dyker upp i huvudet. Jag uppfattar det inte alls som påtryckning, ingen blir tvingad att komma till APRC, de blir erbjuden en möjlighet att bli mer informerade och få stöd innan de fattar sitt beslut, utan påtryckning.

De som väljer att komma med till APRC erbjuds också att göra en ultraljudsundersökning utan kostnad. Sjuksköterskan berättade att ingen av de kvinnor som hade genomgått ultraljudsundersökningen och fått se sitt barn på en bildskärm, valde att gå till abort kliniken efter detta. Rätt eller fel? Jag kan inte förstå att någon kan tycka något annat än att det är rätt att få så mycket information som möjligt innan man fattar ett sådant beslut. Den enda anledningen till att man inte skulle vilja ha information såsom att se sitt barn genom ultraljud måste väl vara att man vill förtränga att det verkligen är ett barn som man står i beslut att avsluta livet för.

För de kvinnor som väljer att inte göra abort ger APRC stöd, både i form av fortsatta samtal och coaching men också ekonomiskt om detta är anledningen till att kvinnan hade planerat aborten, för att hon inte trodde sig kunna ha pengar för uppfostra ett barn. I de fall kvinnan inte vill bli mor så hjälper APRC med att ta kontakt med adoptions organisationer så att par som inte kan få egna barn kan uppleva gåvan av ett barn i familjen.

För de kvinnor som trots informationen ändå väljer att begå abort så erbjuder APRC också stöd i form av samtal eller kontakter med andra organisationer som kan hjälpa den som gått igenom en abort. Flera kvinnor som arbetar på APRC har själva begått en abort så de har personliga erfarenheter som de kan dela med. APRC informerar också kvinnan om hennes rättigheter om hon väljer att gå till abortkliniken, t.ex att inte skriva under något dokument som ger läkaren ansvarsfrihet, t.ex om något under aborten skulle skada kvinnan.

Jag var väldigt imponerad av att höra om den verksamhet som APRC bedriver och har stor beundran för de som arbetar där med dessa frågor. Deras verksamhet är så långt borta som man kan komma från bilden av extremister som står utanför abortkliniker och skriker och hotar de som går in genom dörrarna på denna. Att ge information och stöd i stället för att endast fördöma är något som jag tycker är både humant och kristet.

28

Jag mellanlandar endast hemma idag eftersom det är onsdag och efter jobbet och innan RCIA mötet som vi har på onsdagar klockan 19:00 så blir det knappt en timme hemma innan det är dags att vända tillbaks till Little Rock. Det känns som att det har varit en lång resa sedan RCIA startade i juni förra året. Nu är det endast lite mer än en månad kvar innan det är dags för konvertering på påskafton. Jag glömde nästan bort att RCIA faktiskt fortsätter två veckor efter påsk med de sista föreläsningarna kallade “Mystagogia”.

Annars så är vi nu två veckor in i Fastan eller “Lent” som det heter på engelska. Jag gav ju upp öl som en uppoffring under denna period men jag har inte druckit någon alkoholhaltig dryck på två veckor. När jag tänker efter så får jag nog gå tillbaks till min tid i lumpen för när detta hände senast. Jag tror nog att det är ovanligt att någon som inte är absolutist avstår från alkohol i mer än två veckor om man inte är sjuk eller gravid, eller så.

Jag provade att fasta en gång 1999. Under tio dagar åt jag ingen fast föda och drack endast någon märklig sorts palmsirap som man rörde ut i citron saft. Så illa är det inte under denna fastan. Även om det var en intressant upplevelse att leva utan fast föda i tio dagar så är det inget som jag vill göra om. De första dagarna gick bra för mig jämfört med andra som jag pratade med. För vissa människor verkar det vara otänkbart att vara utan fast föda i endast en dag men det hade jag inget problem med. Det var snarare efter ca sju dagar som jag började känna mig dålig och undrade om jag skulle klara av det.

Etikett från en mycket god öl som jag kan rekommendera. St Bernardus 12

Etikett från en mycket bra öl som jag kan rekommendera. St Bernardus 12

Jag ger dock inte upp så lätt om jag har bestämt mig för något så jag genomförde tio dagars fastan utan att ge upp men det var ingen rolig tid. Den nuvarande fastan med att avstå från kött från fredagar och öl (alkohol) är betydligt enklare på det sättet.

Förra året läste jag om en ölälskare som gjorde motsatsen. Han gav upp all föda förutom öl under fastan. Han motiverade detta med att det var just så som många katolska munkar tillämpade fastan. Eftersom de inte kunde äta fast föda så bryggde de extra “näringsrika” öl till fastan. Nu är det ju så att ju mer näringsrik malt som man har i vörten, desto mer alkohol jäser ut i ölet. Så föddes säkert många av de finaste klosterölen som idag kommer just från Katolska munkbryggerier. Det måste dock bli svårt att få något gjort om man dricker så stark öl på fastande mage. Men munkarna kände sig säkert saliga efter ett par stop från kloster bryggeriet,

31

Idag är det Askonsdagen eller Ash Wednesday som man säger här i USA. Vi kom precis tillbaks från kyrkan i Little Rock där högmässan pågick mellan 18:30-19:30. På Askonsdagen är det väldigt speciellt eftersom aska ritas i pannan på alla i församlingen under en speciell ceremoni som bara händer just på Askonsdagen. Jag vet inte om man gör detta i Svenska kyrkan eftersom jag inte var en speciellt regelbunden kyrkobesökare när jag bodde i Sverige men eftersom Svenska kyrkan åtminstone till för ca 20-30 år sedan följde den Katolska kyrkans traditioner och liturgi i mångt och mycket så är det inte omöjligt.

Här i USA så har även icke Katolska kyrkor börjat med att distrubera aska på Askonsdagen och jag hörde att det t.o.m finns “drive-in” kyrkor (inte Katolska), där man kan köra förbi och bli ritad i pannan med ett kors.

AshWednesdaySnipped

Askonsdagen är också inledningen på fastan och som Katolik så skall man under denna dag begränsa sig till endast ett mål mat som inte skall innehålla kött. Fastan pågår t.o.m Långfredagen som avslutar fastan på samma sätt som den startade, endast ett mål mat som inte skall innehålla kött. Däremellan skall man avstå från just kött på alla fredagar i fastan. Annars så är det inget mer som uttryckligen påbjuds som Katolik under fastan. Man skall dock välja att försaka något som man väljer själv och som är en betydande uppoffring. Man skall också tänka extra på att göra goda gärningar och att stödja och hjälpa de i nöd.

Eftersom denna blogg inte har uppdaterats på ett bra tag så kanske någon som ramlar in nu undrar var det här inlägget kom ifrån helt plötsligt. Förra året så beslutade jag mig för att lära mig mer om Katolicismen och påbörjade i Juni 2012 en kurs som heter RCIA. Nu när påsken närmar sig och därmed min konvertering så tänkte jag skriva lite om just detta.

I nästa inlägg planerar jag att berätta lite mer om vad RCIA är.

45

När det snöar här i Arkansas så orsakar det problem som svenskar inte alls förstår. Först och främst, det ‘SNÖAR’ så vi kan inte åka till jobbet/skolan imorgon. Exakt, det är det där konstiga som vi läste i Kalle Anka tidningarna när vi var små. Knattarna blev så exalterade för att det snöade och de inte kunde gå till skolan.

Knattarna och Kalle som jag kommer ihåg det från mina Kalle Anka tidningar

Förstå problemet rätt. I denna delstat så kanske vi får detta väderförhållande 1-2 dagar per år i genomsnitt. Så pga detta finns det inte förberedelse för de problem som detta orsakar i trafiken. Bilarna har inga vinterdäck. Snöplogar och saltbilar finns inte i samma omsträckning som i Sverige. Folk här förstår inte någonting om att snö och is gör vägarna farliga och man måste sakta farten om man ger sig ut (och har 4-hjulsdrift, annars ska man inte ge sig ut alls).

Så detta är inget speciellt om man bodde i Sverige men pga omständigheterna så är detta allvarligt väder här. Jag hoppas att vår gode Guvernör Mike Beebe stänger alla delstatskontor imorgon. Detta väder skall ingen ge sig ut i. Asfalten är också så mycket halare här än i Sverige för den är hårdare och måste stå emot temperaturer som vi inte har i Sverige, ca 35 – 45 grader varmt. Denna typ av asfalt blir väldigt hal när det blir kallt så skratta inte för mycket åt människor här. Det kan inte jämföras med Sverige.

Med tanke på vad som hände i Tucson, Arizona är det ganska obehagligt att läsa att denna typ av politisk retorik har förekommit. Temperaturen i den politiska debatten behöver skruvas ner åtskilliga grader, åtminstone från Republikanskt håll. Jag skulle tro att Sarah Palin har slutgiltigt satt en käpp i sitt hjul mot Vita huset. Ett ‘race’ som hon aldrig skulle ha gett sig in i.

Den senaste veckan har Arkansas igen nått de nationella nyheterna och även nyheter i Sverige. Först visade det sig i staden Beebe, ca 45 minuter öst om Little Rock; att tusentals fåglar fallit från himlen döda. Jag har aldrig hört talas om något liknande.

En av de fåglar som föll död från himlen i Beebe, AR

Några av de ca 5000 fåglar som hittades döda har sänts till laboratorium för tester men obduktion på andra av fåglarna visade att de dött av fysiskt trauma, att deras inre organ var sönderslagna och att de dött innan de nått marken. Någon riktig naturlig förklaring har jag inte hört hittillls som låter trovärdig. Hagel och fyrverkerier har utpekats men det verkar inte troligt eftersom det inte kom någon nederbörd på Nyårsafton då detta hände och fyrverkerier skjuts vid många olika tillfällen utan att något liknande har rapporterats. Alla fåglarna var av arten ‘blackbird’.

Sedan hittades hundratusentals döda fiskar i Arkansas river. Alla fiskar var av arten ‘drumfish’ en vitaktig fisk som jag tidigare aldrig hört talas om. Det verkar som att sjukdom orsakat döden av dessa fiskar och inte utsläpp eller förgiftning eftersom alla fiskar som dött är av samma art. Allt detta händer inom några dagar i början av det nya året.

Allt detta är förstås kusligt om det inte får en naturlig förklaring och visst finns det många som undrar om detta kan vara en förvarning om appokalypsen verkligen är nära och att jorden går under 21:a december 2012 som prefetiorna hävdar och maya indianernas kalender slutar.

Det har varit många dokumentär program på tv det senaste året om just detta med 2012 som spekulerar i varför maya indianernas kalender slutar just den 21:a december 2012. Jag har följt många av dem som också hävdar att Nostradamus profetior pekar i samma riktning. Denna bild hittade jag på Anne-Maries blogg. Hon är en svenska som bor i Kalifornien och bloggar oftare än vad jag gjort på sistone. Jag tycker den är rolig mitt i detta elände.

Klockan är rätt sen, 20:30 och den stora julskinka som jag köpte har många, många timmar kvar att koka. Det är inte helt lätt att kunna bevara traditioner från Sverige i USA. Även sådant som är enkelt och kan hittas var som helst i hemlandet kan vara svårt att få tag på i en annan kultur.

Jag har alltid tyckt att en riktigt tillagad julskinka kan man inte köpa färdigkokt. Den färdigkokta julskinkan smakar inte som jag minns den från barndomens jular. Förmodligen för att de inte kokar den tillräckligt länge för att få till den där fina strukturen då skinkan är så mör att den faller i bitar när man skär den. Jag kokar alltid skinkan ‘för’ länge för att uppnå just det som jag tycker är smaken på julskinka. Följer man recepten och ‘varningarna’ för att inte koka den för länge som man ser överallt så blir skinkan blöt och slemmig enligt mitt tycke och inte speciellt annorlunda än den skinka som man kan köpa för att lägga på smörgåsen året runt.

Our Christmas tree

Det var dock inte helt lätt att få tag på en skinka som jag kan tillaga såsom i Sverige. De flesta Amerikaner precis som Svenskar nu förtiden köper skinkan färdiglagad. Här i USA verkar inte färdigtkokt skinka vara så vanlig dock. Oftare är den rökt eller ‘baked’ om man köper den tillagad. För två år sedan försökte jag första gången att laga skinka här i USA och smaken blev ok men den blev brun som rostbiff och inte röd som vi är vana vid. Sedan dess så har jag lärt mig att om man köper en färdigrimmad skinka i Sverige så har den blivit rimmade med salt, socker och salpeter. Det sistnämnda är viktigt för att skinkan skall bli rosa/röd och inte grå eller brun. Så nu när jag köpte en ‘färsk’ skinka här var jag tvungen att snabbrimma den med dessa ingredienser och eftersom jag inte har möjlighet att förvara en 6 kilos skinka kallt i 2 veckor som det tar att rimma den på det vanliga sättet var jag tvungen att injicera salt-socker-salpeter lösningen direkt i skinkan och sedan låta den sitta i spadet i 2 dagar medan jag hållit den kall med is.

Jag hoppas att resultatet detta år blir bättre än 2008 för det har varit både dyrt och jobbigt att få till det denna gång. En så stor skinka (det fanns ingen mindre färsk att få tag på) hade vi ingen tillräckligt stor kastrull till så jag var tvungen att köpa en ny för nästan $100 som vi förmodligen endast kommer att använda för detta.

Klockan 2 i natt tar jag skinkan av spisen och går ocj lägger mig. Då vaknar de flesta svenskar upp till Julaftons firande. Jag kommer ihåg hur speciell den känslan är, speciellt från barndomen. Här kommer Karen och jag att fira lite jul imorgon genom att gå till kyrkan och byta julklappar mellan oss men det ‘riktiga’ julfirandet inträffar ju här i USA inte förrän på Juldagen. Då kommer Karens familj över till oss för mat och presenter.

God Jul alla !!!

I måndags hittade jag en liten fågelunge i vår gräsmatta. Uppenbarligen hade den fallit ur boet och kunde ännu inte flyga. Vi såg mamma och pappa fågel flyga runt vår bakgård uppenbarligen övervakande sin lilla unge men utan att kunna eller våga hjälpa den. Vi följde den lilla fågelungen hoppandes omkring på vår bakgård som är inhägnad av ett staket.

Fred the Red Robin

Vi såg efter ett tag att den förmodligen inte skulle kunna få tillgång till någon mat eller vätska av sig själv så på kvällen försökte vi mata den. Karen är fobiskt rädd för flaxande fåglar så det skulle bli svårt att mata den eftersom jag själv inte kunde hålla den och mata den samtidigt. Vi hade en liten spruta som vi fyllde med barnmat och Karen försökte gradvis komma över sin rädsla genom att skjuta in lite mat i munnen på den medan jag höll den i mina händer. Det tog ganska lång tid för minsta lilla rörelse av fågelungen fick Karen att springa iväg 10 meter.

Fred tyckte om lingon

Måndag kväll vi lät honom sitta kvar i gräsmattan, vi hade ju i alla fall matat honom. Tisdag så var han fortfarande där och vi var oroliga för att våra hundar skulle skada honom när vi lät dem ut på baksidan. Även en katt eller ekorre skulle ju kunna ta det försvarslösa lilla livet. Karen kom på att hennes pappa hade haft fåglar och åkte hem till honom på tisdagskvällen och lånade hans fågelbur. Jag fick tag på den lilla ungen som vi satte i buren och nu kunde vi mata honom enklare utan att hålla honom. T.o.m Karen vågade nu mata honom själv när han satt i buren.

Fred wa a messy little eater

Vi var t.o.m tvungna att på tisdagskvällen åka och köpa mer barnmat till honom och i veckan har vi matat honom med barnmat, blåbär, körsbär och lingonsylt. Rättare sagt blev det Karen som matade honom för hon föll direkt för lilla Fred som vi kallade honom. Han åt med stor aptit och såg frisk och hälsosam ut. Vår tanke var att behålla honom tills dess att han kunde flyga och därefter släppa honom igen. Enligt vad vi läste så borde han bli flygfärdig inom ca 2 veckor.

Idag fredag så var hans bur så smutsig av allt som hade fallit på botten av buren medan vi matade honom så vi beslutade oss för att låta honom skutta runt gräsmattan medan vi tvättade buren. När jag satt ihop buren igen och gjort den fin så hade han försvunnit från gräsmattan. Tyvärr så gjorde han det inte genom att flyga utan genom att hoppa ut genom ett minimalt hål i vårt staket. Jag kan se hans mor och far i träden på andra sidan staketet men jag kunde inte se lilla Fred.

Fred is missed by his stepmother and stepfather

Kanske var det som hände det bästa eftersom vi inte vet om han trots allt kan klara sig. Jag hoppas att hans föräldrar kan mata honom själv nu där han är tills dess att han kan flyga men jag vet att hans chanser kanske inte är så stora trots allt. Nu kan hans mor och far dock flyga fram till honom utan att vara rädda för oss.

Jag tror att lille Fred hjälpte Karen att komma över sin värsta fågel fobi. Jag önskar bara att vi hade fått se honom flyga iväg.

June 2018
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Top Clicks

  • None

I have had visitors from:

Blog Stats

  • 54,513 hits

Statcounter

wordpress com
stats

Bloggkarta

Jag har placerat min blogg i USAbloggkartan.se!
Advertisements