You are currently browsing the category archive for the ‘Politics’ category.

Yesterday was a day when we had a slight risk of winter weather but today Friday was the day we woke up to a white Arkansas covered in at least two inches of snow, here in the central Arkansas.

I took a walk this morning around our neighborhood, a walk I do quite often, but in the snow it took probably almost twice as long time as normal.

More kids and adults were out playing around in the snow than what I have seen when this happens other times.

I smiled at the few ones that I saw shoveling their drive way, knowing that the snow will be gone before the sun sets this evening.  That is how winter is in Arkansas.

I tried to build a snow lantern on top of our mailbox but it failed because when it looked pretty, with all the rolled snowballs to build it up, the tea lights inside it was just blowing out in the wind.

Oh well, I made an effort at least. Now I came in with wet shoes and freezing all over so a cup of hot glögg seems fair under these conditions.

Merry Winter everyone. I am glad that winter came to Arkansas this year even if it was just for a day.

And good for you Governor Hutchinson that you closed state offices today. State employees are voters too.

 

 

 

 

Advertisements

En central fråga inom den Katolska kyrkan är att livet betraktas som heligt och en gåva från Gud. Därför värnar också Katoliken om de liv som ännu är i utveckling som det ofödda barnet. Detta är en viktig fråga inom Kyrkan och Katoliker engagerar sig i olika former för att informera och ibland även protestera till politiker avseende den orätt som Katoliken anser begås mot det ofödda och värnlösa barnet. Med andra ord, kort och gott, Katoliken är emot abort.

Detta är en av de frågor, kanske den fråga som mest väcker debatt och oftast också ilska, kanske ibland också hat mot det Katolska kyrkan eftersom denna inställning är kontroversiell med de samhällsvärderingar som råder just nu. Nu är det inte enbart den Katolska kyrkan som är emot abort, många protestantiska kyrkor här i USA har samma inställning eller går i vissa fall ännu längre än den Katolska kyrkan eftersom människor från vissa andra kyrkor ibland har en tendens att bli extrema i sitt sätt att uttrycka sina åsikter.

Abort är en s.k dödlig synd (se definitionen på “dödlig synd” i början på detta inlägg) enligt den Katolska tron men även den kvinna som har begått abort kan bli förlåten i bikten om hon ärligt ångrar denna synd. Kyrkan vill dock ge kvinnor en möjlighet att vara mer informerade innan beslutet tas om abort. “Rätten till liv”  eller “Pro life” som det heter på engelska var en av de föreläsningar som vi har haft under RCIA. På den föreläsningen som vi hade förra året kom två kvinnor från en katolsk förening kallad “St Josephs helpers” som driver en organisation “Arkansas pregnancy resource center” (gå gärna till deras websida för att läsa mer). Denna organisation ligger mitt emot Arkansas enda abortklinik och de personer som arbetar inom organisationen vill ge de kvinnor som söker en abort all information som de behöver innan de fattar ett beslut i denna fråga.

Arkansas är en delstat med en tredjedel av Sveriges befolkning så det kanske låter konstigt att det endast finns en enda abortklinik i delstaten. Frågan om abort i Arkansas är inte lika kontroversiell som i andra delstater eller som i exempelvis Sverige. En majoritet av befolkningen är emot abort och motståndet har växt över tiden. Det har funnits fler abort kliniker i Arkansas men den enda som nu finns kvar är den som ligger mitt emot Arkansas Pregnancy Resource Center. Ett annat exempel på att abortmotståndet i Arkansas är större än i andra delstater eller i Europa är att Arkansas lagstiftare för två veckor sedan beslutade om en ny lag som förbjuder abort efter 20 veckor. Representanthuset och Senaten godkände lagförslaget men Guvernören la i förra veckan in sitt veto emot det nya lagförslaget. Denna veckan så blev dock Guvernörens veto förklarat ogiltigt av Senaten och detta lagförslag kommer nu att bli lag i Arkansas. Samtidigt så har lagstiftarna nu också lagt fram ett nytt lagförslag som även skulle förbjuda abort efter 12 veckor. Om detta lagförslag blir klubbat in till lag, så kommer Arkansas att ha lagar som är mer restriktiva avseende abort än andra delstater i USA. Jag ville ge denna bakgrund till att förklara varför frågan om abort in Arkansas inte är lika kontroversiell som i andra delstater eller i Europa, en majoritet av befolkningen är emot.

20veckor

Till RCIA föreläsningen förra året så berättade två kvinnor från Arkansas Pregnancy Recource Center (jag kommer att förkorta detta APRC nedan) om den verksamhet som de bedriver. En av dem var sjuksköterska och den andra var chefen för organisationen. Andra personer arbetar med att kontakta de kvinnor som kommer till abortkliniken, erbjuder dem att komma till lokalen som de arbetar i mitt emot abortkliniken och få professionella svar på sina frågor från sjuksköterskan. Den senare hade många berättelser att dela med sig av som alla visade på att så många kvinnor beslutar sig för abort utan att ha undersökt alternativen eller för att man inte har tillräcklig kunskap om att det faktiskt är ett barn som man avser att avsluta livet för. I flera fall visade det sig också att kvinnan inte alls ville begå abort men kände sig  tvingad av make, pojkvän eller föräldrar att fatta detta beslut. Eftersom sjuksköterskan får en chans att prata med kvinnan enskilt utan någon annan som kan utöva påtryckning på henne, vittnade sjuksköterskan om många kvinnor, nästan alla; som ändrade sitt beslut när de fick information och också löfte om fortsatt hjälp och stöd fråm APRC.

Det sorgliga är att nästan alla fall som APRC berättade om berodde på okunskap hos kvinnan om barnet och alternativen till abort eller pga att någon annan utövade påtryckning på kvinnan att begå abort. Nu tänker kanske läsare att vad APRC gör är också en form av påtryckning på kvinnan och bilder av demonstrerande abortmotståndare utanför abortklniker kanske dyker upp i huvudet. Jag uppfattar det inte alls som påtryckning, ingen blir tvingad att komma till APRC, de blir erbjuden en möjlighet att bli mer informerade och få stöd innan de fattar sitt beslut, utan påtryckning.

De som väljer att komma med till APRC erbjuds också att göra en ultraljudsundersökning utan kostnad. Sjuksköterskan berättade att ingen av de kvinnor som hade genomgått ultraljudsundersökningen och fått se sitt barn på en bildskärm, valde att gå till abort kliniken efter detta. Rätt eller fel? Jag kan inte förstå att någon kan tycka något annat än att det är rätt att få så mycket information som möjligt innan man fattar ett sådant beslut. Den enda anledningen till att man inte skulle vilja ha information såsom att se sitt barn genom ultraljud måste väl vara att man vill förtränga att det verkligen är ett barn som man står i beslut att avsluta livet för.

För de kvinnor som väljer att inte göra abort ger APRC stöd, både i form av fortsatta samtal och coaching men också ekonomiskt om detta är anledningen till att kvinnan hade planerat aborten, för att hon inte trodde sig kunna ha pengar för uppfostra ett barn. I de fall kvinnan inte vill bli mor så hjälper APRC med att ta kontakt med adoptions organisationer så att par som inte kan få egna barn kan uppleva gåvan av ett barn i familjen.

För de kvinnor som trots informationen ändå väljer att begå abort så erbjuder APRC också stöd i form av samtal eller kontakter med andra organisationer som kan hjälpa den som gått igenom en abort. Flera kvinnor som arbetar på APRC har själva begått en abort så de har personliga erfarenheter som de kan dela med. APRC informerar också kvinnan om hennes rättigheter om hon väljer att gå till abortkliniken, t.ex att inte skriva under något dokument som ger läkaren ansvarsfrihet, t.ex om något under aborten skulle skada kvinnan.

Jag var väldigt imponerad av att höra om den verksamhet som APRC bedriver och har stor beundran för de som arbetar där med dessa frågor. Deras verksamhet är så långt borta som man kan komma från bilden av extremister som står utanför abortkliniker och skriker och hotar de som går in genom dörrarna på denna. Att ge information och stöd i stället för att endast fördöma är något som jag tycker är både humant och kristet.

28

Med tanke på vad som hände i Tucson, Arizona är det ganska obehagligt att läsa att denna typ av politisk retorik har förekommit. Temperaturen i den politiska debatten behöver skruvas ner åtskilliga grader, åtminstone från Republikanskt håll. Jag skulle tro att Sarah Palin har slutgiltigt satt en käpp i sitt hjul mot Vita huset. Ett ‘race’ som hon aldrig skulle ha gett sig in i.

Det är inte ofta man läser något så klartänkt, rättframt och sant i någon tidning som detta inlägg av Ola Wong i SVD idag.

Svenska tidningar berättar idag om hur en läkare på Astrid Lindgrens sjukhus hämtades under arbetstid av fyra poliser misstänkt för mord. Hon satt enligt SVD häktad i två dagar utan att veta varför, det enda polisen berättade för henne (enligt SVD) var att ‘hon begått något mycket hemskt’.

Enligt uppgifter i diverse artiklar i dagens SVD så hade läkaren avbrutit ‘livsuppehållande åtgärder’ för ett barn som hade blivit fött i vecka 25.

I Sverige är det tillåtet att abortera ett barn ända upp till vecka 28. Inte förrän efter vecka 28 definieras barnet enligt svensk lagstiftning som ‘ett barn’.

Med denna typ av lagstiftning, kan det bli komplicerat för en läkare att hålla isär gällande lagstiftning för att avbryta livsuppehållande åtgärder om man samtidigt kan abortera ett barn som i detta fall skulle vara tre veckor äldre?

Men då stormar fyra stycken svenska skrivbordspoliser in på barnsjukhuset och arresterar en läkare under arbetstid. Det verkar ju ganska så ofarligt så flera skrivbordspoliser som i andra fall skyr patrulltjänst på gatorna som pesten eftersom det är där som våldet råder, anmäler sig frivilligt till detta ofarliga uppdrag.

I USA finns en öppen debatt om abort, det är avgörande för hur många människor lägger sina röster i politiska val, viktigare än andra frågor för många. I Sverige skulle det vara politiskt självmord att yttra något som kan anses negativt avseende abort. Inte ens Kristdemokraterna vågar ta ställning, det är ju viktigare att sitta i Riksdagen än att försvara moraliska värden. Sedan så händer något som detta som ifrågasätter de värderingar som gäller i Sverige. En läkare avbryter livsuppehållande åtgärder på ett barn som fötts när det är 25 veckor gammalt och blir häktad för mord. Samtidigt kan en annan läkare abortera ett barn som är tre veckor äldre och inte begå ett lagbrott utan endast utföra sitt uppdrag i tjänsten.

Att avbryta livsuppehållande åtgärder måste betyda att patienten inte kan leva utan hjälp av apparater, teknik. Att abortera ett barn som lever av sig själv (kanske utan behov av livsupphållande åtgärder) upp till 28 veckors levnadstid är däremot i enlighet med lagstiftningen i Sverige. Visst är det minst sagt förvirrande för att uttrycka sig diplomatiskt.

Jag läste på Thomas Nilssons blogg angående frieriet mellan Victoria och hennes prinsgemål och var tvungen att lämna denna kommentaren:

Håller med dig om din syn på monarkin som statsskick. Det är inte bara ‘mossigt’ utan fullständigt odemokratiskt också. Jag har faktiskt fått denna fråga och motfråga åtskilliga gånger här i USA; “Do you have a President in Sweden?”, “No we have a king”, “But are you a democracy?”

Första gångerna blev jag lite konfunderad och tyckte att frågorna var komiska, speciellt motfrågan men sedan så insåg jag ju hur konstigt detta måste vara ur Amerikanska ögon. Vi väljer inte vår statschef som man gör i USA. Han (eller hon) sitter på livstid och sedan tar deras barn över.

Min förhoppning står dock i att kungahuset skall bli så ‘vanligt’ och ‘av folket’ som du säger att det avskaffar sig självt för om det inte är något ‘speciellt’ med de kungliga utan att de är som ‘du och jag’, då framstår det ju som ännu mera orimligt att de skall få sitta som odemokratiska statschefer, på livstid och låta sina barn ta över.

Det här blev en så lång kommentar att jag måste posta det på min egen blogg också.

Det känns genant att prata om Sveriges statskick som svensk i USA.

Det var riktigt kallt imorse, -8 grader är man inte van vid här i Arkansas men det har nu hänt ett par gånger denna vinter. Solen skiner dock och temperaturen klättrar uppåt plusgrader under dagen. Verkar som att vi har det något kallare på norra sidan om Arkansas river än vad vi hade när vi bodde på den södra sidan. Maumelle kommer ofta upp på väderleksrapporten som kallare än LR.

Så är då President Obama installerad efter en hejdundrande invignings ceremoni. Vi kikade lite på tv igår när vi kom hem och han klarade ju eden trots att Högsta Domstols chefen försökte lägga krokben för honom. Om man inte visste att det var Roberts (Högsta Domstolens ordförande) som stakade sig så kan man ha trott att det var Obama, men har var iskall och korrigerade eden när Roberts blev nervös och sluddrade fram den bakvänt.

Det kanske är svårt för oss som inte är svarta att förstå hur mycket det här betyder för de amerikaner som har afrikanskt ursprung eller ‘african americans’ som man oftast kallar det här. Trots att jag tyckte mig förstå så tror jag inte att jag riktigt hade det helt klart för mig. Många svarta kollegor på både Karens och mitt jobb stannade hemma igår för att se invigningen av President Obama live på tv. Själva tittade vi några minuter när vi kom hem på kvällen. Även om vi trott att vi förstått hur viktigt det här var för USA:s svarta medborgare (och för hela USA i och med detta) så kan vi nog inte helt sätta oss in i hur de känner sig idag, bara ana.

Jag läser svenska tidningar så mycket jag hinner här i USA och gärna de politiska kommentarerna om det förestående presidentvalet här i USA. Jag har nämnt det förut här på bloggen att det kanske är min möjlighet att se saker från ‘den andra sidan’ som ger mig ett visst perspektiv. När jag läser ledare inlägg och politiska kommentarer av svenska journalister så har de nästan alltid en litet nedlåtande attityd till Amerikanska politiska företrädare. Än värre är det om de kommenterar det Amerikanska folket som snart har rätt att rösta i ett val som förvisso påverkar hela världen.

Jag kommenterade tidigare på denna bloggen en SVD skribent som kallade några av USA:s delstater ‘osofistikerade’. Vad sjutton är det för typ av kommentar och vilken rätt har en ynklig svensk journalist att bedöma graden av sofistikation i olika amerikanska delstater? Störtlöjligt.

Men denna typ av nedlåtande klapp på huvudet från Svenska journalister förekommer ofta i artiklar, speciellt när man gör reportage någonstans på landsbygden i USA. Man gör sig lustig över ‘rednecks’ utan att tänka på att det finns lika många motsvarande ‘rednecks’ i Sverige men inte tror jag någon svensk journalist skulle våga skoja om sådant på hemmaplan inför ett stundande svenskt val.

Visst finns det många här i USA som inte är speciellt informerade om hur deras eget land i mångt och mycket liknar andra jämförbara länder, framförallt i Väst Europa. En sak som retat mig ganska många gånger är klichen hos vissa Amerikaner att de är ensamma om att leva i ett ‘fritt land’.

Ett exempel var då jag och min fru väntade på ett bord på en restaurang och kom i samspråk med ett annat par. Mannen var väldigt vänlig och frågade en del om Sverige men jag blev arg på mig själv för att jag inte var mer självbehärskad då frågan kom från honom:

-Du måste älska att bo här i USA med all den frihet som vi har.

Jag hade hört detta uttryck flera gånger förut men inte så tydligt framställt till just mig. Jag lyssnade på en golfpartner en gång då han kommenterade September 11 händelserna med att;

-De kan väl inte tåla att vi har all den frihet vi har i det här landet.

Den gången sa jag inget men jag tänkte för mig själv att detta var ganska konstigt beskrivet. Efter det har jag lärt mig att Amerikanska barn får inpräntade i sig från skolan att de lever i världens enda fria land. Den enda boten från sådana dumheter är att utforska världen genom internet men ännu hellre genom att resa och möta människor och andra länder för att bilda sig en egen uppfattning.

Nu låter det som att jag bekräftar det som jag inledde med att klaga på i detta inlägg men vad jag vill ha sagt är att detta beteende inte är speciellt amerikanskt. Detta är precis lika vanligt i Sverige. Massor av Svenskar, kanske flertalet är övertygade om att de lever i världens bästa land. Det är mycket som är väldigt bra med Sverige och visst är det en förmån att födas och växa upp i ett rikt land som Sverige men det är det i USA också och massor av andra länder. Den arroganta och oinformerade verklighetsuppfattning som många svenskar och amerikaner har om sitt land och omvärlden beror endast på att man inte vet bättre och oftast inte har en vilja heller att informera sig mer.

Man ser verkligen saker i ett annat ljus när man får förmånen som jag att se två kulturer från insidan. Jag ser då precis samma sak i Sverige som svenska journalister ofta tillskriver den mindre vetande amerikanen, samma brist på insikt.

Tittar just nu på nyheterna och hör varningar om vilken allvarlig storm Gustav är. New Orleans Borgmästare Ray Nagin kallade den just nu för ‘modern av alla stormar’. Läste någonstans också att sjukhusen i södra Louisiana redan har börjat evakuera patienter bl.a till oss här i Arkansas. Verkar allvarligt eftersom de fortsätter att rapportera om detta på nyheterna just nu.

Annars så var det stora samtalsämnet denna vecka Sarah Palin från Alaska som nu McCain har valt som sin ‘runningmate’. Även om jag hyser stor beundran för Barack Obama som talare och politisk inspiratör så har jag länge hyst stor tveksamhet till om detta landet kommer att välja en ‘african american’ (som är den korrekta politiska benämningen här) till President. När jag hörde att Obama valt Biden som sin ‘runningmate’ var min första tanke att han nu definitivt har omöjliggjort vad många hoppats på. För min del förefaller det outgrundligt varför Obama väljer Biden. Det var nödvändigt för honom att fånga upp Hillarys väljarkår som består till stor del av låginkomstagare, industriarbetare, kvinnor i nordstaterna etc, företrädesvis vita sådana. Denna väljarkår kan enkelt skifta från den demokratiska sidan till den republikanska beroende på kandidat. Detta är inte enkelt att förstå ur ett svenskt perspektiv även om svenskar också svajar politiskt precis som amerikanerna.

En genidrag var dock av McCain att välja Sarah Palin, jag tror att han därmed vann en stor del av de tidigare Hillary-supportrarna som kände sig besvikna att Hillary inte blev nominerad och att inte Obama valde henne som Vice President kandidat. Vad som helst kan fortfarande hända men om McCain väljer att låta Palin framträda så mycket som möjligt så kommer han att bli USA:s nästa President. Märkligt nog inte enbart pga av egen förtjänst utan pga av vem han valt som ‘runningmate’. Obama fick inga ‘NYA’ röster pga Biden, han tappade inte heller några av sina väljare som redan hade bestämt sig. McCain å andra sidan kommer nu att attrahera alla som inte redan var engagerade för Obama. Plötsligt så framstår McCain alternativet det som står för förändring och maktskifte medan Obama som betonat detta som en av sina huvudpunkter, väljer en gammal grå demokrat.

Äntligen verkar det som att man fått upp ögonen för det oerhört kostsamma och orättvisa sättet att finansiera svensk public service television. Kostsamt för att vi behöver en speciell myndighet (Radiotjänst i Kiruna) som skickar ut fakturor, driver in betalning och jagar fuskare som inte betalar sin tv-licens. Orättvist för alla hederliga som betalar sin tv-licens medan andra friåker på de hederligas bekostnad, (liksom förra moderata kulturministern som blev kickad pga av just detta).

Det enda raka är ju att finansiera Sveriges Television genom skattsedeln. Detta har jag sagt under alla de 24 år som jag betalade tv-licens som boende i Sverige. Varför lägga tv-licens pengar på att jaga licensskolkare eller en helt onödig myndighet när skattepengarna oavkortat kan gå till att göra public service tv i Sverige bättre?

June 2018
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Top Clicks

  • None

I have had visitors from:

Blog Stats

  • 54,513 hits

Statcounter

wordpress com
stats

Bloggkarta

Jag har placerat min blogg i USAbloggkartan.se!
Advertisements