Jag lovade att återkomma angående den speciella ceremoni eller mässa som vi bevistade igår. “Chrism mass” är alltså en speciell mässa som firas en gång om året i påskveckan. Tittar man på svenska versionen av Wikipedia så kallas detta för “Krisma mässa” vilket låter konstigt i mina öron men det är väl för att jag aldrig hört det svenska uttrycket tidigare. Wikipedia (både Svenska och Engelska) uppger dock att denna firas på Skärtorsdags morgonen men det verkar i så fall vara olika i olika församlingar för vår var som sagt igår måndag.

Vår präst Monsignor Malone kom in i slutet av prästtåget strax före Biskopen

Vår präst Monsignor Malone kom in i slutet av prästtåget strax före Biskopen

Det finns två huvudsakliga händelser som utspelas under denna mässa. Det första är förstås välsignandet och konsekrerandet av den olja som används i olika religiösa sammanhang under året. Den andra händelsen är att alla Katolska präster inom stiftet förnyar sina prästlöften inför Biskopen. I övrigt så följde mässan den vanliga strukturen av en högmässa med “Liturgy of the words” och “Liturgy of the Eucharist”. Eftersom jag ännu inte kan ta emot nattvarden förrän jag konfirmeras på lördag så fick jag ännu en gång gå upp med mina armar korsade över bröstet indikerande att jag inte kan ta emot nattvarden av ett eller annat skäl. Denna gången så var det dock självaste Biskopen som gav mig sin välsignelse så det var väl en värdig avslutning av sista gången som jag går upp med korsade armar.

Biskop Anthony B. Taylor

Biskop Anthony B. Taylor

Karen och jag anlände tidigt till Katedralen för vi visste att det skulle bli fullt och svårt att få sittplats annars. Katedralen i Little Rock är den äldsta kyrkan i staden färdigbyggd 1881 med en folkmängd som vida understiger dagens så det är ingen riktigt stor kyrka, faktiskt mindre än vår lokala kyrka i West Little Rock, Christ the King som har plats för mellan 800-1000 besökare.

Diakonerna bar in olje krusen

Diakonerna bar in olje krusen

När vi väl var bänkade så tog det alltså ca en timma innan ceremonin började med att alla prästerna i Arkansas tågade in. Jag försökte uppskatta hur många de var och gissar på någonstans runt 100 stycken. Det tog alltså en stund att få in samtliga av dem och placerade uppe vid altaret i den relativt lilla kyrkan. Sedan ungefär någonstans halvvägs in i mässan kom ett antal diakoner bärande de stora krus som oljan förvarades i. Det var tre olika slags oljor där de första två välsignades och den sista blandades med balsam och konsekrerades. Den olja som är konsekrerad och blandas med balsam är den som kommer att användas vid konfirmationen. De andra oljorna används vid dopet och de sjukas smörjelse.

Biskopen och alla prästerna välsingar Chrism oljan

Biskopen och alla prästerna välsingar Chrism oljan

Det var en vacker och intressant ceremoni att bevittna men jag hade nog förväntat mig att det skulle vara mer olja än cirka 4 liter gånger tre för så stor uppskattar jag att de krus var som de bar in, ungefär en gallon var eller lite mindre än fyra liter. Det skall ju räcka hela året för alla församlingar i Arkansas men det kanske det gör eftersom man inte använder så mycket per gång.

4

Advertisements

Det är sent och en vanlig vardagskväll så det blir endast ett kort inlägg som jag får återkomma till imorgon och berätta mera om. Karen och jag kom precis hem från Katedralen i Downtown Little Rock.

Programmet för "Chrism mass" som vi bevistade ikväll

Programmet för “Chrism mass” som vi bevistade ikväll

Vi deltog för första gången (för båda av oss) i något som kallas “Chrism mass”. Detta är en särskild ceremoni som inträffar på måndagen i Påskveckan och där olja som använts rituellt inom den Katolska kyrkan välsignas för alla församlingar i Arkansas under en kväll. Det är också den ceremoni där alla präster inom stiftet (I detta fall Stiftet Little Rock som omfattar hela delstaten Arkansas); förnyar sina prästlöften inför biskopen. Men som sagt, mer om detta följer imorgon. Nu är det dags att gå till sängs.

5

Vi gick till kyrkan igår lördag kväll då det var s.k “vigil mass”, vilket i princip betyder söndags högmässa fast under lördagskvällen. Alla som kom till kyrkan fick en palmkvist som såg helt annorlunda ut mot vad jag hade förväntat mig. Till skillnad mot en vanlig högmässa så stannade prästen och processionen vid ingången av kyrkan och alla vände sig mot processionen med sina palmkvistar medan prästen sa några speciella ord innan procecssionen gick in som vanligt.

Palmkvistar som välsignades under högmässan och alltså nu är "sakramentalier"

Palmkvistar som välsignades under högmässan och alltså nu är “sakramentalier”

Läsningen eller “liturgy of the words” var också annorlunda än vanligt. Första delen med läsning ur Gamla Testamentet var som vanligt men den andra läsningen gjordes av både Prästen, Diakonen, den “lecturer” som normalt sätt läser de första delarna, samt hela församlingen. Det var också en längre läsning som återspeglade den sista natten före Långfredagen då Jesus blev förrådd av Judas, tillfångatagen och överlämnad till först Pontius Pilatus sedan till Herodes och sedan till Pontius Pilatus igen och slutade med korsfästningen på Golgata.

Monsignor Malone

Monsignor Malone

En annan sak som var ovanlig var att prästen och diakonen bar mycket vackra röda mässhakar och efter högmässan bad jag Monsignor att få ta en bild på honom i denna vackra röda mässhake som endast bärs på martyrers dagar och Palmsöndagen.

six

Imorgon är det Palmsöndagen som firas till minne av Jesus intåg i Jerusalem ridandes på en åsna. Det är också inledningen på den heliga veckan, Påskveckan som är den största Kristna högtiden under året. Varför dagen heter just “Palmsöndag”, refererar till att folket som mötte Jesus intåg i Jerusalem skall ha strött palmkvistar på vägen framför honom. I evangeliet så är det dock endast Johannnes som uttryckligen beskriver detta som just palmkvistar medan de övriga evangelisterna endast refererar till kvistar eller annat som läggs på vägen framför Jesus som ett vördnadstecken vilket var vanligt på denna tiden för någon som man ville visa respekt för.

JesusJerusalem

Inom den Katolska kyrkan så välsignar prästen palmkvistar med vigvatten och alla kyrkobesökare får om de vill ta med en av dessa välsignade palmkvistar hem. Eftersom dessa är välsignade räknas de som sakramentalier och man kan därför inte behandla dem hur som helst. Många förvarar dessa i hemmet på en särskild plats under året, t.ex genom att fästa dem bakom en spegel för att ge välgång under året. Karen brukade lägga dem högst upp på en möbel i sovrummet där de låg säkert utan att bli undanstädade eller förstörda under året.

Efter ett år kan man ta med sin palmkvist till kyrkan där den bränns och blir till den aska som ges ut i form av ett kors på pannan under Askonsdagen. Palmsöndagen inleder också den sista fasteveckan.

7

Det finns ett antal Svenska helgon om man ser tillbaka i historien. Huruvida alla dessa skall betraktas som “Svenska” kanske kan vara tveksamt men eftersom man i dagens Sverige oftast inte vill begränsa svenskheten till de som fötts i landet så kvalificerar sig samtliga av dessa som “Svenskar”.

Sankt Ansgar kom till Sverige och Birka runt 830 och räknas därmed som den förste kristne missionären i Sverige. Det är dock tveksamt vilket inflytande hans mission hade på att göra Sverige kristet.

Sankt Sigfrid var näste missionär som kom till Sverige i början på 1000-talet. Han räknas som Smålands och Västergötlands apostel och som den förste biskopen av Växjö. Han räknas också som den som sände ut missionärerna Eskil, David och Botvid till Sverige.

Sankt Eskil som gett namn till staden Eskilstuna kom till Sverige i slutet på 1000-talet för att missionera. Vid denna tid hade den dåvarande kungen Inge den äldre tagit till sig kristendomen som sin religion. Men Inge blev störtad av Blot-Sven som återinförde den gamla hedniska tron och i ett försök att stoppa detta skall Eskil i Strängnäs ha blivit stenad på order av denne Blot-Sven. Eskils kropp skall ha tagits från Strängnäs till Eskilstuna där han begravdes och en kyrka byggdes till hans minne.

Så här trevlig kanska St Eskil såg ut

Så här trevlig kanske St Eskil såg ut

Sankt Botvid är tillsammans med Sankt Eskil Södermanlands skyddshelgon. Han skall ha verkat i Sverige i slutet på 1000-talet samtidigt med Eskil och David för att sprida kristendomen i Mälardalen. Sankt Botvids kvarlevor finns begravda i Botkyrka kyrka som han givit namn åt.

Sankt David av Munktorp skall ha byggt en kyrka där i Västmanland och räknas också som den förste biskopen av Västerås. Hans reliker skall ha tagits från Munktorp till Västerås domkyrka.

Sankta Birgitta är väl dock det mest kända av Svenska helgon. Som klostergrundare av Birgittiner orden och en av Europas skyddshelgon har hon nått hög status bland helgonen i norra Europa. Hon dog i Rom och kunde ha blivit begravd i Peterskyrkan men hennes kvarlevor togs på hennes önskan tillbaks till Sverige.

Sankta Birgitta staty i Vadstena klosterkyrkan från 1425

Sankta Birgitta staty i Vadstena klosterkyrkan från 1425

Mindre känd som helgon är Sankta Birgittas dotter Katarina av Vadstena som var den som såg till att Sankta Birgittas kropp kom tillbaks till Sverige från Rom. Hon skall också ha haft inflytande på moderns helgon förklaring och skall liksom sin mor haft himmelska uppenbarelser.

8

Sakramentalier är det svenska ordet för vad som jag först lärde känna som “sacramentals” under RCIA programmet. Med detta menas antingen handlingar, välsignelser eller objekt som har ett heligt värde. Vanliga exempel inom den Katolska kyrkan på sakramentalier som är objekt  är Radband, Krucifix, Vigvatten och Rökelse eller handlingar som korstecknet, genuflect (att gå ner på ett knä) eller att böja huvudet, t.ex under vissa rader i den Nicaenska trosbekännelsen eller innan man tar emot nattvarden.

Exempel på Sakramentalier

Exempel på Sakramentalier

Det finns många andra exempel på sakramentalier som man kanske inte alltid förknippar med den Katolska kyrkan som användandet av levande ljus, adventsljusstake och julkrubba. Just levande ljus tycker jag kändes lite märkligt att det räknas som en “Katolsk” sakramentalier men jag lärde genom en annan RCIA deltagare som gick i min klass att i hans f.d kyrka (han var Presbyterian) så var levande ljus otänkbart inom kyrkorummet eftersom det var ansett som “Katolskt”. En sak som de flesta kanske inte tänker på som räknas som sakramentalier är vigselringar.

Ett exempel på Katolsk Advenstljusstake. Den har tre lila ljus och ett rosa.

Ett exempel på Katolsk Advenstljusstake. Den har tre lila ljus och ett rosa.

Medan jag bodde i Sverige så hörde jag också att det inte alls var populärt bland alla präster i den Lutheranska kyrkan att vi har en tradition att tända ljus på gravarna på kyrkogården vid Alla Helgons afton och veckorna därefter. Det ansågs som ett Katolskt påfund men eftersom även Sverige en gång i tiden varit Katolskt så lever traditionen kvar och så är det väl med adventsljusstaken och julkrubban också.

9

Igår var det “installations ceremoni”  för Påve Fransiskus på Petersplatsen i Vatikanstaten. Enligt Wikipedia så skickade 40 länder en officell representant till installationen men inte Sverige. Är den uppgiften fel så får någon av mina 30 dagliga läsare i Sverige korrigera mig men enligt Wikipedia som brukar vara korrekt så fanns det ingen Svensk officiell representation.

USA representerades av Vice President Joe Biden och Nancy Pelosi, båda Katoliker dock med politiska åsikter i vissa kärnfrågor som inte ligger i linje med Katolska kyrkan vilket enligt Wikipedia ansågs som kontroversiellt.

Fransiscus

Påve Fransiskus följde den ceremoni som rått sedan 1978 och inleddes med John Paul I vilket innebär att ingen kröning skedde av Påven vilket skett tidigare i historien. John Paul I var en Påve som endast regerade i 34 dagar, 26:e Augusti till 28:e September 1978 och var alltså företrädare till John Paul II. John Paul II är däremot den andra längst regerande Påven i historien. Hans regeringstid varade mellan 1978-2005 i hela 26 och ett halvt år.

Påve Fransiskus är nu den 266:e Påven i historien räknat från Petrus, Jesus apostel som fick förtoendet att grunda kyrkan på jorden.

10

Inom Katolska kyrkan så spelar “Diakonen” en stor roll eller “Deacon” som det heter på engelska, jämfört med i Svenska kyrkan. Detta kanske kan vara olika i vissa församlingar i Sverige så jag får lämna en brasklapp avseende detta om jag har fel. Där jag kommer ifrån i Sverige så känner jag endast till två stycken Diakoner under en ganska lång levnadstid så jag tror inte att det är speciellt vanligt.

I den Katolska kyrkan så finns det dock minst en Diakon i princip varje församling och vår kyrka har två präster men hela sju stycken Diakoner. Diakoner fungerar som en slags hjälppräst och kan utföra många av de uppgifter som prästen kan göra men inte alla. T.ex är det vanligast att Diakonen är den som läser ur Evangeliet varje mässa medan Prästen är den som ger en predikan. Många gånger har jag dock varit med om att Diakonen är den som ger predikan och jag gissar det händer när prästen har varit extra upptagen med något i församlingen.

Som jag har nämnt tidigare så kan inte Katolska präster gifta sig pga det s.k celibat kravet. En gift man kan dock bli Diakon och jag tror att alla Diakoner i vår församling är gifta. Ofta har jag hört yttras från svenska tyckare att om den Katolska kyrkan tillät präster att gifta sig så skulle det inte finnas några problem med övergrepp mot barn inom kyrkan, som ofta får mycket uppmärksamhet i media. Vad jag har läst så sker flest övergrepp mot barn inom familjen och näst mest inom skola. Eftersom familjen, av naturliga skäl inte har celibat krav och det inte heller finns något celibat krav för lärare så tror jag man kan dra slutsatsen att slopat celibat krav för Katolska präster inte skulle ha någon inverkan på detta problem. Visst håller jag med om att man kan ett högre krav på präster och att övergrepp inte skall få förekomma alls inom kyrkan, men att skylla detta på celibat kravet tror jag bara visar att de personer som lanserar denna åsikt har en dold agenda som inte riktigt har att göra med att komma till rätta med det problem som de menar sig värna om.

Jag har tidigare sagt att jag hyser den största beundran för de män som beslutar sig för att välja kallet att bli präst inom den Katolska kyrkan, för det är precis vad det är, ett kall och inte ett yrke som alla andra. De ger upp mer än vi någonsin kan förstå i och med detta och att tänka sig in i att ha gjort detta val och sedan bli kollektivt misstänkt för något som en ytterst liten del av gruppen gjort sig skyldiga till är bortom orättvisa. Jag tror dessutom att det vore oerhört svårt att ge allt som dessa präster ger till sina församlingsmedlemmar om de skulle balansera detta med ett familjeliv. Jag tror att detta är skillnaden mellan ett kall och ett yrke.

Skulle det vara så då att man vill ägna sig åt prästrollen men inte ge upp familjelivet så finns det ju Diakonrollen som ger båda delarna.

11

Det finns omkring 78 miljoner Katoliker i USA vilket gör Katolicismen till den största religionen i USA. Trots detta så är endast 25% av USAs befolkning Katoliker.  USA har den fjärde största befolkningen av Katoliker i världen efter Brasilien, Mexiko och Fillippinerna. USA har också den största andelen av engelsk språkiga Katoliker i världen.

Katolska provinser i USA

Katolska provinser i USA

Det finns 195 Katolska stift i USA. Stiften är organiserade efter städer liksom det är i Sverige. Dvs stiftet för hela Arkansas heter Little Rock, inte Arkansas motsvarande som det i Sverige heter Strängnäs stift och inte Södermanlands stift. Stiften i sin tur är organiserade i ärkestift som det finns många fler av än i Sverige. Little Rock tillhör ärkestiftet Oklahoma city sedan 1972, dessförinnan tillhörde stiftet ärkestiftet New Orleans. Antalet Katolska församlingar i USA är nästan 18000.

Katolicismen är inte en speciellt stor religion i Arkansas, endast ca 10% av befolkningen är Katoliker. Jämfört med delstater som Rhode Island (63%), Pennsylvania (53%) och Massachusetts (44%) så är det en mycket liten del av befolkningen som är Katoliker.

12

I förmiddags var det dags för den tredje och därmed sista skrutiniseringen. Nu har alla som går till högmässan antingen på lördag klockan 17:00, eller på söndag klockan 8:00 eller 10:30 fått möjlighet att se vilka vi är som knackar på kyrkporten och vill in. Ceremonin var lika som vid de tidigare två tillfällena. Vi hade reserverade platser längst fram i mitten av kyrkan, prästen berättade om oss från RCIA programmet och prästen och församlingen läste ett antal speciella böner över oss.

Kommande onsdag är det ingen RCIA föreläsning. Nästa söndag är Palmsöndagen, måndagen efter är den s.k “Chrism-mass” när biskopen välsignar olja för alla Katolska församlingar i hela Arkansas för resten av året och alla Katolska präster och Diakoner i Arkansas samlas i Katedralen. Jag har hört talas om denna speciella ceremoni och planerar att deltaga även om det inte är ett krav för konverteringen.

Onsdagen i Påskveckan kommer ett antal par som deltagit i RCIA programmet att gifta sig och vi från programmet är inbjudna. Torsdag är det dags för mig och nitton andra utvalda personer att få våra fötter tvättade av prästerna medan resten av församlingen tittar på. Långfredagen är jag osäker på vad som kommer att hända i detalj och Påskaftonen blir alltså den stora dagen då vi kommer att tillbringa ca tolv timmar tillsammans, Konvertiter från RCIA programmet, prästerna och ledare från programmet. Inte förrän solen går ned på kvällen påbörjas den längsta mässan under hela året då vi blir upptagna i kyrkan.

Det känns som väldigt länge sedan som vi gick till den första RCIA föreläsningen den 13:e juni förra året. Det har varit en lärorik tid.

13

April 2018
M T W T F S S
« Jan    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

I have had visitors from:

Blog Stats

  • 54,121 hits

Statcounter

wordpress com
stats

Bloggkarta

Jag har placerat min blogg i USAbloggkartan.se!
Advertisements